ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਉੱਨਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

1.Warehouse of raw materials

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਗੁਦਾਮ

2.Mould workshop

ਮੋਲਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

3.Pull trough workshop

ਟ੍ਰੋਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਓ

4.Ball bearing slides punching & cut
5.Assemble of ball bearing slides
6.rolling mill of undermount slides

ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਲਾਇਡਜ਼ ਪੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਟ

ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ

ਅੰਡਰ ਮਾਉਂਟ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲ

7.Undermount slides punching & cut
8.Undermount slides punch forming
9.Assemble of undermount slides

ਅੰਡਰ ਮਾਉਂਟ ਸਲਾਈਡਜ਼ ਪੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਟ

ਅੰਡਰ ਮਾਉਂਟ ਸਲਾਈਡਜ਼ ਪੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅੰਡਰ ਮਾਉਂਟ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰੋ

10.Endurance test machine
11.Fatigue test machine
12.Finished stacking area

ਧੀਰਜ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ

ਥਕਾਵਟ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ

ਸਟੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ